Search

English

ملاقات عمومی برای زندانی

آیا زندانی می‌تواند غیر از برنامه تنظیم‌شده، برای ملاقات عمومی هم با اشخاصی ملاقات داشته باشد؟ بله. در صورت ضرورت، زندانی می‌تواند در وقت اداری با افراد مجاز ملاقات داشته باشد. تشخیص این ضرورت با رئیس زندان یا مقامات قضائی ذی‌صلاح یا مدیرکل زندان‌های استان است.

یعنی هرکدام از این مقامات تشخیص دهند که ضرورت دارد زندانی در زمان خارج از موعد ملاقات با یکی از افراد مجاز ملاقات داشته باشد، میتواند دستور دهد که زندانی بتواند چنین ملاقاتی داشته باشد. در مورد زندانیانی که برای درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل می‌شوند نیز رئیس زندان می‌تواند با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و بانظر مرکز درمانی و پزشک معالجِ زندانی، امکان ملاقات حضوری اعضای خانواده زندانی را با او فراهم کند.

اما بر اساس ماده ۲۲۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، برخی زندانیان از جمله زندانیان با اتهام امنیتی – که عمدتا سیاسی و عقیدتی هستند – هنگامی که در بیمارستانی خارج از زندان بستری می‌شوند، فقط در صورتی می‌توانند در بیمارستان از امکان ملاقات با خانواده برخوردار شوند، که موافقت دادستان یا رئیس دادگاه بخش را داشته باشند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...