Search

English

صبا کردافشاری؛ ۲۴ سال حبس برای پیاده‌روی بدون حجاب

صبا کردافشاری، زاده تیر ۱۳۷۷، فعال مدنی و زندانی سیاسی، نخستین بار در جریان اعترضات سراسری دی ۱۳۹۶ دستگیر شد و بیش از دو ماه بازداشت بود.

دومین بازداشت در مرداد ۱۳۹۷ برایش حکمی یک ساله داشت. سومین بار نیز در سال ۱۳۹۸بازداشت شد.
به دلیل فعالیت در کمپین چهارشنبه‌های سفید و مخالفت با حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شد. ویدیوی راه‌رفتن بدون حجاب او و مادرش، به عنوان مدرک جرم‌انگاری شد. پس از اعتراض، دیوان عالی کشور حکم زندان او را به ۹ سال کاهش داد که ۵ سال آن قابل اجرا است.

دو سال در زندان اوین محبوس بود که با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) تبعید شد. آن‌جا در اعتراض به نبود امکاناتی از جمله وسایل بهداشتی و آب گرم اعتراض و اعتصاب غذا کرد. از امضاکنندگان بیانیه‌ای ۱۷نفره در اعتراض به بازداشت گسترده زنان دارای فرزند است. در این بیانیه بازداشت مادران دارای فرزند و جدایی آنان، مصداق «جداکردن مادر از فرزندانشان» دانسته شده است.

راحله احمدی، مادر صبا، نیز به اتهامات مختلف که در ادامه فعالیت‌های دخترش بود به پنجاه ماه حبس محکوم شد. صبا در زندان و مرخصی نیز بارها به وضعیت بد زندانیان اعتراض کرده و به همین دلیل بارها از حقوق خود محروم شده است.
 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...